Privacybeleid

Privacybeleid en toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens op onze website

Dit privacybeleid heeft betrekking op onze website altex.de

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). In het belang van transparantie willen we dat je op de hoogte bent wanneer je onze website bezoekt. We leggen de informatie over het gebruik van uw gegevens als volgt uit:

Doeleinden en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

 • Contractuitvoering (bestelling en orderuitvoering)
 • De overdracht van goederen en diensten registreren
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Neem contact met ons op via ons webformulier
 • Eigen, legitieme belangen van de verwerkende acc. Art.6 Paragraaf 1f:
  • Promotionele benadering van bestaande klanten voor nazorg aan klanten
  • Informatie over marketingcampagnes en nieuwe producten

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutz@altex.de

Ontvanger van de gegevens

 • Interne afdelingen
 • Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden (bijv. voor marketingdoeleinden)

Overdracht naar derde landen

 • momenteel niet gepland

Opslagperiode van de gegevens

 • In het kader van de zakelijke relatie voor de duur van deze verbinding

Recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking

Betrokkenen hebben het recht op toegang tot en rectificatie en wissing of beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. De verwijdering vindt plaats als er geen bewaarplicht is. Zolang de bewaarplicht bestaat, kan de verwerking worden beperkt.

Recht op bezwaar, gegevensportabiliteit en intrekking van toestemming

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, zoals in het geval van toestemming om per e-mail te worden benaderd, kan deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor hen verantwoordelijk is. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, zijn als volgt

De Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen Postbus 20 04 44; 40102 Düsseldorf; Tel.: 0211/38424-0; poststelle@ldi.nrw.de

Noodzaak van gegevensverstrekking

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de zakelijke relatie. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan klantenservice en nazorg geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, wordt in deze context niet uitgevoerd.

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc, VS. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op onze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.